Personal

Meras AB

Ingemar Larsson

Ansvarar för ekonomi, entreprenörsavtal, tekniskt förvaltning i bolaget. Han kan också informera allmänt om det mesta som rör företaget.

 

 

Elisabeth Johnsson

Ansvar för uthyrning av lokaler, företagets avtal och hyresfrågor. Reparation och underhåll av fastigheterna, med upphandling och kontakt med byggentreprenörer.

 

 

Sandra Johansson

Kontorsansvarig, arbetar med ekonomi och fakturering. Ansvar för uthyrning av lägenheter, felanmälningar etc.