Om Företaget

Meras AB


Äger och förvaltar 28 fastigheter i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Varberg. Vårt fastighetsinnehav består till 40 % bostäder och 60 % kommersiella lokaler.

Huvuddelen av våra 200 lägenheter ligger i Kungsbacka, Varberg och Alingsås. I Varberg finns ett antal studentlägenheter. Merparten av de kommersiella lokalerna ligger i Kungsbacka.

Meras är en långsiktig ägare och förvaltare med ambitionen att skapa långvariga fasta förbindelser med sina hyresgäster baserat på följande:

  • Personlig omsorg om våra hyresgäster
  • Kvalitet i service och produkter
  • Attraktiva och välbelägna fastigheter
  • Trygga och ändamålsenliga bostäder
  • Rent och snyggt i gemensamma utrymmen
  • Trivsamma utemiljöer

Vi hoppas att Du ska trivas lika bra med din lägenhet, ditt bostadsområde dina grannar som med oss på Meras.

Vi räknar med att också Du bidrar till att skapa en trivsam atmosfärs i vårt förhållande.

meras 14meras 18