Uthyrningspolicy

Meras AB

Uthyrningspolicy

Vi är angelägna att våra hyresgäster skall trivas i våra fastigheter och att det skall förekomma så få störningar som möjligt. För att uppnå detta är vi noga i urvalet av nya hyresgäster. För att komma ifråga skall du:

  • Ha regelbunden inkomst
  • Inte ha några betalningsanmärkningar
  • Kunna uppvisa referenser från tidigare hyresvärdar.
  • Bekräfta att du har för avsikt att följa de ordningsregler som gäller.Lägenhetsbyte
En hyresgäst som redan innehar hyreskontrakt hos oss har förtur till annan lägenhet inom beståndet. Dock gäller samma uppsägningstider som annars, utom vid särskild överenskommelse.

Som hyresgäst hos Meras AB kan du ställa dig i kö för en särskild lägenhet du önskar hyra och har då förtur framför andra intressenter. I normalfallet gäller den vanliga uppsägningstiden om 3 månader + uppsägningsmånad, men i undantagsfall kan kortare uppsägningstid godkännas.

Uthyrning i 2a hand
Uthyrning i andra hand får ske endast med hyresvärdens uttryckliga och skriftliga tillåtelse samt med godkännande av andrahandshyresgästen.

Förstahandshyresgästen svarar under hyrestiden för alla förpliktelser som normalt åvilar denna enligt hyreskontraktet. Detta gäller även och i synnerhet inbetalning av hyran i rätt tid.

Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktet utgång ej flyttar tillbaka till lägenheten skall denna sägas upp och ställas till fastighetsägarens förfogande. Något hyresförhållande uppkommer inte mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen genom medgivande till andrahandsuthyrning.

Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden skall fullmakt lämnas till någon i Sverige, helst på orten, som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.