Ordningsregler

Meras AB

Ordningsregler

De ordningsregler som gäller hos Meras AB fastigheter regleras i Hyreslagen, men finns även noterade i respektive kontrakt.

Nedan anges de mest grundläggande reglerna.

  • Hyresgästen får inte föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.
  • Efter kl 22.00 skall det vara tyst i huset.
  • Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan.
  • Hyresgästen skall teckna en hemförsäkring för att skydda sig, t ex vid skadeståndskrav.
  • Hyresgästen skall vara drogfri.
  • Rökning inomhus är Inte tillåten.
  • Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmer skall hållas stängda.
  • Föremål får ej placeras i trapphus, vinds-/källare korridorer eller i andra allmänna utrymmen (brandmyndighetens förordnande).
  • Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.
  • Hyresgästen är ej tillåten att inneha hundar, katter eller exotiska djur utan uttryckligt medgivande från hyresvärden.


Hyresgästens rättigheter och skyldigheter regleras i hyreslagen samt är noterade i hyreskontraktet.