In o Avflyttning

Meras AB

Inflyttning

Du har träffat ett avtal med Meras AB om inflyttning i en viss lägenhet till ett visst datum. Eventuellt har i hyresavtalet också överenskommelse träffats om olika åtgärder som skall företas i lägenheten, t ex installation av diskmaskin mot månatlig avgift. Meras AB kommer att kontakta dig i god tid för bestämmande av dag/tid för överlämnande av nycklar, vanligtvis antingen den sista dagen i månaden eller första dagen i inflyttningsmånaden.

Avflyttning  lägenhet

Du har sagt upp din lägenhet för avflyttning skriftligen brevledes eller via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Därefter skickar vi en bekräftelse på din uppsägning, samt tid för besiktning och utflyttningsdatum. Uppsägningstiden är alltid tre månader + uppsägningsmånad – med undantag för dödsfall, där uppsägningstiden är en månad + uppsägningsmånaden.

Hyresgästen är enligt hyreslagen skyldig att medverka till visning av lägenheten för intressenter efter kontakt av hyresvärden.

På avflyttningsdagen skall lägenheten vara väl städad, besiktning av städning kommer att ske. En checklista för flyttstädning bifogas bekräftelse på uppsägning.

I samband med flytten skickar Meras AB en anmälan till nätbolaget att hyresgästen avflyttat samt att ny hyresgäst flyttar in visst datum. Det är upp till dig som hyresgäst att informera dig om elavtal och byte av el-leverantör. Detta är då ett personligt avtal för dig.

För att ändra adress/folkbokföring går du in på www.adressandring.se eller ring kundtjänst: 0771-97 98 99.

 

Avflyttning lokal

 

Se gällande kontrakt