Hyra

Meras AB

Hyra

Hyran skall erläggas månatligen i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyresavier sänds kvartalsvis ut till varje hyresgäst för nästkommande 3 månader.

Hyran skall betalas in på Meras bankgirokonto (Se Bankgironummer på hyresavin).

Enligt hyreslagen är hyresrätten förverkad om hyresgästen dröjer mer än 7 dagar efter förfallodagen med att betala hyran .

Förverkande av hyresrätten gäller även då hyresgästen ej väl vårdar lägenheten, vållar förekomst av ohyra, är upphov till störningar i fastigheten, använder lägenheten för brottslig verksamhet mm.