GDPR Personuppgifter

Meras AB

Hantering av personuppgifter


1 Inledning
Genom informationen i detta dokument vill vi, Meras Holding AB, som ansvariga för dina personuppgifter beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer samt
upplysa dig om dina rättigheter i samband med hanteringen.
När vi behandlar personuppgifter om dig sker behandlingen enbart inom EU/EES. Vi är skyldiga att upplysa om detta i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som även kallas GDPR. Denna information riktar sig till:

• Dig som är hyresgäst, leverantör, kund, eller kontaktperson för hyresgäst, till oss

I efterföljande kapitel, som vi uppmuntrar dig att läsa, upplyser vi om vår behandling av dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Meras Holding AB (org.nr 559040-7689).
Om du vill ha mer detaljerad information, har några frågor eller vill använda dina rättigheter ombeds du kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter, t.ex. avseende registerutdrag, behöver vi säkerställa din identitet och du behöver därför styrka vem du är innan vi kan agera på din begäran.
Bifoga därför en kopia av din legitimation i dessa fall så återkommer vi med svaret till din folkbokföringsadress.

Meras Holding AB
Box 10167
434 22 Kungsbacka
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2 Dina rättigheter

I detta avsnitt vill vi informera dig om dina rättigheter. Du har rätt att:

• Få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur den behandlingen går till. Den informationen framgår av detta dokument.

• Få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, samt i så fall ta del av informationen. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att tillvarata denna rättighet

• Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och du hittar mer information på www.datainspektionen.se

• Få felaktiga uppgifter rättade eller raderade samt komplettera ofullständiga uppgifter. Kontakt oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att hjälpa oss att påtala felaktigheter kring dina personuppgifter.
• Begära begränsning av behandlingen samt invändning mot behandling. Ibland använder vi dina personuppgifter för våra berättigade intressen.

Om du inte delar vår intressebedömning kan du begära att vi upphör med behandlingen eller begränsar behandlingen enligt dina önskemål. Detta gäller särskilt tydligt när det rör sig om användning av dina personuppgifter för marknadsföring.
Om du inte vill bli föremål för marknadsföring så respekterar vi det.
Kontakt oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning.

3 Vår hantering av dina personuppgifter
I nedanstående avsnitt beskriver vi vilka personuppgifter och hur vi behandlar dessa uppgifter om dig i olika situationer.
3.1 När du är hyresgäst, leverantör, kund eller kontaktperson för hyresgäst, hos oss
För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig behöver vi kunna kommunicera med dig, t.ex. för att skicka avtalad information och för att kunna dela information med dig.
För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Din E-postadress kan också komma att användas som användarnamn i tjänster vi använder för att dela information med dig.
Vi behandlar dina personuppgifter i vårt E-postsystem, affärssystem Fortnox, hyresgästsystem Real, och filhanteringssystem.
Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation men använder personuppgiftsbiträden som levererar ovanstående system.
Dina uppgifter behandlas för detta ändamål under tiden vi har ett gällande avtal
samt därefter upp till 8 år enligt gällande bokföringslag.

För att fullfölja våra lagliga skyldigheter och försvara våra lagliga rättigheter, t.ex. i samband med att vi tecknar hyresavtal, registrerar fakturor och fakturerar. behöver vi kunna identifiera den individ som utgör vår kontaktpunkt hos kunden samt bevara styrkande dokumentation. För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall din signatur. Dina uppgifter lagras under den tid som lagstiftningen kräver och så länge vi behöver kunna försvara våra lagliga rättigheter.
Ibland använder vi ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra tjänster. Det ligger i vår verksamhets berättigade intresse att utvecklas, men givetvis är vi lyhörda för när du inte vill bli föremål för marknadsföring från oss. Det betyder att om du inte vill ha marknadsföringsinformation från oss så kontaktar du oss och meddelar det så ser vi till att du undantas i framtida marknadsföring.

4 Uppdatering av informationen
Vi uppdaterar denna information i samband med att vi förändrar vårt utbud och arbetssätt. Senaste och gällande information står att finna på vår hemsida www.meras.se Om vi gör stora förändringar vidtar vi, i förhållande till ändringen, rimliga ansträngningar för att även informera dig om dessa ändringar.

Meras AB
www.meras.se